Kênh kết nối

Tác giả Nguyễn Thuận Sang

Danh sách bài viết của tác giả Nguyễn Thuận Sang tại zukmobile.cc

Thông tin về tác giả:

Tên Nguyễn Thuận Sang
Slogan Xin chào cả nhà, tôi là Nguyễn Thuận Sang, admin của cảu trang zukmobile.cc. Mục tiêu của tôi là xây dựng một không gian tích cực, nơi mọi người có thể chia sẻ và học hỏi về bóng đá.
❰ quay lại